Over DORST

DORST Theater is een organisatie in ontwikkeling. Het signatuur van DORST is zich nog aan het uitkristalliseren. Centraal staat bij DORST de drang om te creëren waarbij theater de taal is waarin we de verbeelding tot uiting brengen.

Spel geeft ons een zekere afstand tot het bestaan. Het onderzoeken van de realiteit, en een nieuwe realiteit creëren binnen een verbeelde wereld stelt ons in staat het leven vanuit een ander perspectief te benaderen en andere mogelijkheden, ervaringen en betekenissen te creëren. Dingen anders te zien. Deze creatiedrang staat bij DORST centraal. Een verlangen naar creëren. Een verlangen naar schoonheid. Een verlangen om door middel van afstand tot het leven dichterbij het leven te komen. Om het leven als een spel te ervaren. Om de pluraliteit van alles te ervaren. Voor dit verlangen is durf nodig. Durf om met kwetsbaarheid dit onontgonnen gebied te betreden, je over te geven, en er te zijn.

Dorst maakt intieme voorstellingen, waarbij de kwetsbare en pijnlijke kanten van het bestaan niet worden geschuwd, om juist dat te verbeelden en in het licht te zetten. De voorstellingen worden in een steeds wisselende samenstelling van spelers en met wisselende regisseurs gemaakt. DORST maakt zowel locatievoorstellingen en kleine zaalvoorstellingen.